virman

    Što je virman?

    Virman je prijenos novčanih svota s jednog računa, odnosno stavka, u bezgotovinskom plaćanju; dokument kojim nalogodavac nalaže Financijskoj agenciji da se s njegova računa izvrši prijenos novčanih sredstava na drugi račun.