vjerovnik

    Što je vjerovnik?

    Vjerovnik je osoba kojoj se duguje, osoba koja zahtijeva od dužnika da nakon ugovorenog roka vrati posuđenu vrijednost (obično izraženu u nekoj svoti novca) uvećanu za ugovoreni dodatak.