vodoravna pravednost

    Što je vodoravna pravednost?

    Vodoravna pravednost je načelo prema kojemu se s pojedincima u jednakom položaju treba postupati na jednak način.