vrijednosni papiri

    Što je vrijednosni papiri?

    Vrijednosni papiri je pismene isprave kojima je zajamčeno izvjesno pravo koje se može ostvariti jedino posjedovanjem tih isprava. Najpoznatiji vrijednosni papiri jesu: ček, mjenica, obveznica, dionica, blagajnički zapis, komercijalni zapis i dr.