Wall Street

    Što je Wall Street?

    Wall Street je popularno ime za burzu u New Yorku koja se nalazi u Wall Street. Simbol financijske moći SAD.