zadržana dobit

    Što je zadržana dobit?

    Zadržana dobit je dio dobiti trgovačkih društava koja preostaje nakon oporezivanja dobiti, a koja nije raspodijeljena dioničarima, nego je ponovno uložena u poslovanje. U nekim državama neraspodijeljena dobit može biti podvrgnuta višim ili nižim stopama poreza na dobit trgovačkih društava nego što je to slučaj s raspodijeljenom dobiti. U drugim se državama neraspodijeljena dobit koja se ponovno ulaže oporezuje nižim stopama.