zalog

    Što je zalog?

    Zalog je ugovor kojim se dužnik ili netko treći (zalogodavatelj) obvezuje prema vjerovniku predati mu neku stvar na kojoj postoji pravo vlasništva kako bi prije ostalih vjerovnika mogao naplatiti tražbinu iz njene vrijednosti, ako mu ona ne bude isplaćena o dospjelosti, a ujedno se vjerovnik obvezuje primljenu stvar čuvati i nakon prestanka tražbine je neoštećenu vratiti zalogodavatelju.