zaštitna kamata

    Što je zaštitna kamata?

    Zaštitna kamata je posebnost hrvatskoga poreznog sustava prije 1. siječnja 2001. godine koja predstavlja poreznu olakšicu na kapital.