žiro račun

    Što je žiro račun?

    Žiro račun je vrsta tekućeg računa koji se vodi kod banke, na njemu se prikupljaju novčana sredstva pojedinaca, organizacija i ustanova. Prema banci mogu biti samo u aktivnom stanju, tj. banke mogu biti samo dužnici za te račune. Najčešće su žiro računi beskamatni ili s neznatnim kamatama.